Polwica koło Domaniowa

Równinna Wrocławska choć płaska jak na stole ma dość duże możliwości obserwacyjne. Wystarczy tylko znaleźć miejsce nieco wyższe od otoczenia, wokół którego nie znajdują się śródpolne zarośla i kępy drzew. Dobrym przykładem jest poniższa obserwacja z Polwicy koło Domaniowa, wykonana 27.12.2015 r. z wysokości około 145 m n.p.m.


Widok z Polwicy w kierunku Sudetów [fot. 2,5 mpx]

Wysoki Jesionik, widok dla ogniskowej 135 mm [fot 3,3 mpx]

Wysoki Jesionik, Góry Rychlebskie (Złote) i Masyw Śnieżnika, widok dla ogniskowej 135 mm [fot. 5 mpx]

Góry Orlickie i Bardzkie, widok dla ogniskowej 135 mm [fot. 5 mpx]


Pole widzenia z Polwicy w kierunku Sudetów


Komentarze

Prześlij komentarz

Komentuj bez logowania jako ANONIMOWY