Dalekie obserwacje cz. 1

Definicja i podstawy pojęcia dalekich obserwacji

Dalekie obserwacje to:

obserwacje obiektów naziemnych, bądź mających trwały kontakt z powierzchnią terenu, oddalonych o wiele kilometrów od miejsca w którym znajduje się obserwator. Takimi obiektami mogą być:

 1. obiekty naturalne, czyli pojedyncze szczyty górskie, pasma górskie, wzniesienia, skały bądź inne naturalne formy terenu,
 2. obiekty antropogeniczne;
 • związane z przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu (sztuczne zbiorniki wodne, hałdy, zwałowiska, kopalnie odkrywkowe),
 • związane z przemysłem, infrastrukturą telekomunikacyjną i budownictwem (maszty telekomunikacyjne, kominy elektrowni i zakładów przemysłowych, mosty i budynki mieszkalne).Przy czym sam obserwator również musi znajdować się na powierzchni terenu (pagórku, szczycie górskim, skałach, etc.), lub na obiekcie/budowli mającej trwałą wieź/kontakt z podłożem, czyli na:
 • wieżach widokowych,
 • budynkach mieszkalnych,
 • wieżowcach,
 • masztach,
 • mostach,
 • nasypach,
 • hałdach i zwałowiskach górniczych,
 • zrekultywowanych hałdach wysypisk śmieci,
 • innych budowlach.Za daleką obserwację można uznać sytuację kiedy od obserwatora od obserwowanego obiektu dystans wynosi:
 1. minimalnie 60 km w przypadku kiedy obserwujemy pasma górskie. Oczywiście można przyjąć to za wartość uśrednioną. W przypadku kiedy obserwujemy pasmo niewysokich wzgórz (300-400 m n.p.m.) wartość ta może wynosić minimalnie 40 km. Kiedy obserwujemy góry wysokości 800-1200 m n.p.m. dystans powinien być większy, rzędu 60 km. Gdy obserwujemy góry wielkości i wysokości Karkonoszy dystans powinien wynosić minimum około 70 km. Natomiast gdy obserwujemy Tatry, dystans ten powinien zawierać się minimalnie w przedziale 90-100 km,
 2. minimalnie  około 20-30 km w przypadku małych i niewysokich obiektów antropogenicznych,
 3. minimalnie 40-50 km w przypadku dużych budowli, wieżowców, mostów, blokowisk, farm wiatrowych, kominów i chłodni kominowych.

Dalekie obserwacje wykonywane są za pomocą:
 1. wzroku obserwatora, bez użycia sprzętu optycznego,
 2. sprzętu optycznego (lornetek, lunet, monokularów i teleskopów),
 3. kombinacji sprzętu optycznego wymienionego w punkcie nr 2 i aparatu fotograficznego, bądź telefonu komórkowego wyposażonego w aparat fotograficzny,
 4. kamer cyfrowych z dużym zbliżeniem optycznym,
 5. cyfrowych aparatów fotograficznych (sporadycznie analogowych); 
 • lustrzanek cyfrowych wyposażonych w teleobiektyw,
 • aparatów typu "superzoom",
 • aparatów kompaktowych z możliwie dużym zbliżeniem.


W praktyce do dalekich obserwacji używa się sprzętu który pozwala zarejestrować obraz, dzięki czemu można go poddać analizie w domu i dokładnie rozpoznać obserwowane obiekty, co często nie jest możliwe w warunkach terenowych, oraz opublikować zdjęcie z zarejestrowaną obserwacją. Dominującą rolę odgrywają tu lustrzanki cyfrowe z teleobiektywami (czasem zamiast obiektywów używa się teleskopów). Pochodzi z nich szacunkowo 80-90% obserwacji publikowanych w internecie. Mniejsze znaczenie, choć nadal duże mają aparaty typu "superzoom". Są one na ogół lżejsze i wygodniejsze w transporcie niż lustrzanki cyfrowe, dlatego chętnie zabierane są w teren. W mniejszym zakresie wykorzystuje się aparaty kompaktowe, oraz telefony komórkowe które mogą być wyposażone w dodatkowy sprzęt optyczny, ponieważ same nie posiadają możliwości dużego zbliżenia. Aczkolwiek w wyjątkowo sprzyjających warunkach atmosferycznych taki sprzęt do dalekich obserwacji zupełnie wystarcza. Do obserwacji używać można również kamer cyfrowych z dużym zbliżeniem optycznym. Ze względu jednak na wypieranie cyfrowych kamer amatorskich przez lustrzanki cyfrowe sprzęt ten ma marginalne znaczenie w dalekich obserwacjach. Pomimo rozwoju technologii cyfrowych w dalekich obserwacjach bardzo przydatnym narzędziem pozostaje lornetka bądź monokular. Przed przystąpieniem do robienia zdjęć warto rozejrzeć się dookoła przez ten właśnie sprzęt.

Dalekimi obserwacjami NIE SĄ:

 1. obserwacje obiektów naturalnych jak i antropogenicznych z samolotów, dronów i innego sprzętu latającego,
 2. obserwacje obłoków kondensacyjnych elektrowni i elektrociepłowni,
 3. obserwacje z powierzchni terenu samolotów, oraz ich smug kondensacyjnych,
 4. obserwacje oddalonych chmur,
 5. obserwacje cieni gór rzutowanych na chmury,
 6. obserwacje Słońca, Księżyca, planet i innych obiektów znajdujących się poza atmosferą Ziemi,
ponieważ takie obserwacje nie spełniają podstawowych warunków stawianych dalekim obserwacją. Są to zjawiska współwystępujące z dalekimi obserwacjami (często wraz z chłodniami kominowymi elektrowni fotografujemy obłoki kondensacyjne, równie często wykorzystuje się położenie tarczy słonecznej przy fotografowaniu gór), bądź są zjawiskami pokrewnymi (obserwacje z samolotów i dronów).CDN


Etykiety

200-220 km5 2006.05.211 2008.03.221 2010.11.141 2011.07.231 2012.08.151 2012.09.231 2012.10.202 2012.12.012 2012.12.081 2013.03.231 2013.05.201 2013.05.313 2013.06.151 2013.06.161 2013.07.131 2013.07.211 2013.09.282 2013.09.292 2013.12.301 2014.02.162 2014.02.231 2014.05.101 2014.05.311 2014.06.153 2014.06.161 2014.06.201 2014.06.211 2014.08.121 2014.08.151 2014.08.161 2014.08.181 2014.08.282 2014.09.281 2014.10.091 2014.10.151 2014.10.291 2014.11.021 2014.12.181 2015.01.031 2015.01.101 2015.01.151 2015.01.161 2015.01.291 2015.04.121 2015.04.131 2015.04.191 2015.05.021 2015.05.071 2015.05.081 2015.05.151 2015.05.311 2015.06.021 2015.06.191 2015.09.052 2015.09.091 2015.09.191 2015.09.271 2015.11.081 2015.12.272 2015.12.301 2016.02.061 2016.05.151 2016.05.161 2016.06.061 2016.07.031 2016.07.041 2016.09.291 2017.01.221 2017.03.191 2017.04.241 2017.05.281 2017.06.011 2017.07.261 2017.07.291 2017.09.143 2017.11.231 2017.12.261 2018-07-031 2018.04.141 2018.07.031 2018.07.072 2019.03.171 2019.09.211 2019.09.221 2019.09.291 2019.10.131 2019.10.171 2020.03.141 2020.03.151 2020.03.161 2020.04.271 2020.05.011 2020.05.021 2020.05.292 2020.06.301 2020.07.121 2020.07.272 2020.08.051 2020.08.241 2020.09.281 2020.11.221 2020.12.201 2020.12.271 2021-02-151 2021.01.011 2021.01.121 2021.05.093 2021.05.102 2021.09.051 2021.10.241 2021.11.171 2021.12.041 2021.12.311 2022.07.122 2022.09.071 220-240 km1 280-300 km1 300-320 km1 40-60 km2 60-80 km7 80-100 km27 Alpy1 Alpy z Polski1 Babia Góra10 Bałczyna2 Barania Góra2 Baraniec5 Bełczyna1 Beskid Mały3 Beskid Morawsko-Śląski7 Beskid Śląski5 Beskid Żywiecki8 Beskidy2 Beskidy Brzeżne1 Beskidy Skolskie1 Bieszczady1 Biskupia Kopa9 Błyszcz1 Borowa9 Borówkowa4 Boxberg1 Brodno1 Brzeg Opolski1 Byczyna2 Bystra6 Bytom1 Cementownia Górażdże1 Chaîne des Puys1 Chełmiec6 Chleb1 Ciekawostki4 Czarna Góra1 Czarna Kopa9 Czartowska Skała1 Czechy2 Czernica2 Czeskie Kamienie1 Czyżowice2 Dalekie Obserwacje21 Dalekie obserwacje w przeszłości2 DBA1 DDZ1 Definicje1 DGR2 DJA3 DJE9 DKL4 DMI3 DOA5 Dobra widzialność1 Dobromierz1 DOL2 Domaniów1 Domaszkowice2 DPL1 DSR3 DST4 DSW3 DTR8 Dubin1 DW11 DWL5 DWR9 DZG1 Działoszyn1 Dzikowiec1 Elektrociepłownia Czechnica2 Elektrociepłownia Wrocław3 Elektrownia Bełchatów2 Elektrownia Boxberg1 Elektrownia Gaj Oławski2 Elektrownia Jänschwalde1 Elektrownia Mycielin1 Elektrownia Opole8 Elektrownia Rybnik1 Elektrownia Schwarze Pumpe1 Elektrownia wiatrowa Pągów2 Eletrownia Bełchatów1 Frampol1 Francja1 FWS2 FZI2 Gać1 Gerlach1 Głogów1 Görlitz1 Gosań1 Gozdnik1 Góra Świętej Anny4 Góry1 Góry Bardzkie6 Góry Bialskie3 Góry Izerskie5 Góry Kaczawskie4 Góry Kamienne4 Góry Opawskie5 Góry Rychlebskie8 Góry Sanocko-Turczańskie1 Góry Sowie14 Góry Stołowe1 Góry Suche6 Góry Wałbrzyskie8 Góry Złote2 Grodziec2 Gromnik6 Halicz1 Hałda Szarlota1 Ikar1 industrial1 Izerskie Garby1 Jagodna1 Jakubina2 Jänschwalde1 Jawornik Wielki4 Jerzmanki1 Jesioniki16 Jura1 Kalenica9 Kamery internetowe2 Kamienista3 Kargowa1 Karkonosze42 Katedra3 Katowice1 Keprnik13 Kępa1 Kępnica2 Kępno1 KGHM6 Kieżmarski3 Klimczok7 Klosterwappen1 Kłodzka Góra1 Kobyla Góra2 Kobylica2 Kończysta2 Kopyczyzna1 Kotlina Kłodzka1 Kotowice2 Kozia Równia1 Koziniec1 Krywań2 Krzyżowa Góra3 Kuchary2 Kudrjaweć1 Kutny vrch1 Landeskrone2 LBL1 Legnica2 Lipska Góra1 Lodowy4 Lubin2 Lubliniec1 Luční hora22 Lututów2 Lysa hora1 Łabski Szczyt5 Łomnica4 Łosiów1 Łysa Góra2 Maciejów1 Magura Łomniańska1 Magurka1 Malczyce1 Mała Fatra4 Mały Szyszak6 Maruszewo1 Masyw Centralny1 Masyw Ślęży12 Masyw Śnieżnika6 Moczydlnica Dworska1 Mont Blanc1 Most Rędziński2 Myślibórz1 Namysłów1 Naukowy analfabetyzm3 Niemcy2 Nowogród Bobrzański1 Nowy Śleszów1 OB2 OKL3 Okole1 OKR3 Oława2 ONA2 ONY9 OPR5 Orlik1 OST4 Pakosław1 Paraszka1 Parzynów3 Pilsko5 Piorunkowice1 Piotrkowiczki3 PKE4 PL4 PLE1 Płoska1 Podstawy dalekich obserwacji2 Pogalewo Wielkie2 Pogórze Kaczawskie1 Pogórze Przemskie1 Pojęcia1 Polica3 Polkowice2 Polwica1 Połom2 Porady2 POT6 PRA3 Pradziad17 Prognozy meteorologiczne1 Prudnik1 Przydatne informacje2 Punkt widokowy18 Puy de Dome1 PWL4 Radogost1 Radunia2 RLU1 Romanów2 Ropica1 Roztocze Zachodnie1 RTCN Święty Krzyż1 RTCN Żagań-Wichów1 Rudawy Janowickie2 Rymarz1 Rzeczyca1 Saksonia1 Schneeberg1 Schwarze Pumpe1 Serak4 Siekowo1 Sine Skałki1 Skalnik1 Skarszyn2 Skrzyczne5 Sky Tower5 SLU3 Słoneczna1 Słupia pod Bralinem2 Smogornia19 Smrk1 Solna hora1 Sowy1 Spotkanie dalekoobserwacyjne1 Srebrna Kopa1 Stogniewice2 Stoh1 Stolna1 Stopień Wodny Malczyce1 Stóg Izerski2 Stronia1 Strzelin1 Studniční hora18 Sudety Wschodnie4 Sušina1 SZA2 Szczeliniec Wielki2 Szeroka Góra2 Szrenica8 Szyb Św. Jakub1 Śląskie Kamienie3 Ślęża17 Śmielec1 Śnieżka44 Śnieżne Kotły1 Śnieżnik15 Świętno4 Tarnica1 Tatry5 Tatry Wysokie2 Tatry Zachodnie8 Teoria wklęsłej Ziemi3 Timelaps1 Travny2 Trójgarb2 Trzebicko2 Vozka3 Vysoká hole4 Wąsosz1 Webcam1 Wielka Czantoria1 Wielka Sowa12 Wielki Krywań1 Wielki Szyszak21 Wielkopolska8 Wieluń1 Wieruszów1 Wieża Widokowa12 Wińsko1 Wiszniak1 Włodary1 Wołek2 Wołowiec2 Woskowice Górne1 Wrocław17 Wysoki Kamień1 Wysokie1 Wzgórza Dalkowskie1 Wzgórza Strzegomskie1 Wzgórza Strzelińskie3 Wzgórze Gajowe2 Wzgórze Gajowickie2 Zakrzów1 Zbiornik Pakosław1 Zgorzelec1 Zielona Góra2 ZKA1 Złoczew1 Żeleźniak1 Żyrowski Wierch2
Pokaż więcej

Drogi czytelniku, przeglądasz właśnie stronę o dalekich obserwacjach, jest ona efektem wieloletniej pracy i pasji autora do odkrywania nowych rzeczy w miejscach gdzie większość osób nawet nie podejrzewa, że da się dojrzeć coś ciekawego. Pasji, której początki sięgają 2006 roku, pasji która cały czas ewoluuje i napędza mnie do działania. Mam nadzieję, że znajdziesz tu wiele ciekawych dla Ciebie rzeczy oraz przydatnych informacji. Niestety zdjęcia, nawet te najlepsze odwzorowują tylko częściowo okoliczności przyrody i emocje towarzyszące fotografowaniu. Zachęcam mocno do tego abyś sam wybrał się z lornetką lub aparatem fotograficznym w teren, na najbliższą wieżę widokową lub wysokie wzgórze i spróbował zajrzeć dalej, aż za horyzont jaki zwykle obserwujesz. Zapewne kryją się tam rzeczy, których się nie spodziewasz. Tymczasem życzę udanej lektury i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzisz ten zakątek internetu.