Brodno koło Środy Śląskiej

    Brodno to miejscowość położona w Dolinie Odry, jest tu płasko jak na stole, a na południe od wioski rośnie dosyć rozległy las. Pomimo tego z wałów przeciwpowodziowych na Odrze dalekie obserwację są jak najbardziej możliwe, widać Karkonosze oraz Góry Kaczawskie. Niestety widok przesłania linia energetyczna 400 kV z Wrocławia do Lubina.

Widok w kierunku Karkonoszy i Gór Kaczawskich (ogniskowa 18 mm)
Zdjęcie w pełnym rozmiarze


 Widok w kierunku Karkonoszy i Gór Kaczawskich (ogniskowa 70 mm)
Widok w kierunku Karkonoszy i Gór Kaczawskich (ogniskowa 500 mm)
Karkonosze
Góry Kaczawskie
    Natura Doliny Odry jest bardzo bogata, pomimo że sama rzeka jest uregulowana i wygląda monotonnie istnieje duża ilość starorzeczy, które przekształciły się w stawy i małe jeziorka. Nie brak tu terenów podmokłych, trzcinowisk, bagien i nieużytków. Przepływa tu tez kilka mniejszych cieków, między innymi Jeziorka i Średzka Woda. Jedno z jezior znajduje się w Brodnie, jest ono dobrze utrzymane i zachęcam do jego odwiedzenia.

Ścieżka edukacyjna nad jeziorem w Brodnie
Pewną ciekawostką może być fakt występowania w Brodnie, zarówno na jeziorze, jak i w rzece Jeziorce licznych roślin wodnych. Występują tutaj między innymi:
 1. Wywłócznik (Myriophyllum L.)
 2. Grążel żółty (Nuphar lutea)
 3. Żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae L.)
 4. Salwinia pływająca (Salvinia natans) - bardzo ciekawa paproć pływająca
 5. Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum L.)
 6. Pływacz (Utricularia L.) - roślina mięsożerna
 7. Strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia L.)
 8. Okrężnica bagienna (Hottonia palustris L.)
 9. Rdestnica pływająca (Potamogeton natans)
 10. Osoka aloesowata (Stratiotes aloides L.) 
 11. Moczarka kanadyjska (Elodea canadensis Michx.) 
 Osoka Aloesowata, Żabiściek, Rdestnica i Salwinia

Salwinia i Żabiściek

Strzałka wodna, Okrężnica bagienna, Salwinia, Żabiściek i Rdestnica

Kwiaty Pływacza zwyczajnego

Pływacz zwyczajny-  pęcherzyki chwytające drobne organizmy wodne
 Kwitnące Żabiścieki, Rdestnica, Wywłócznik i Moczarka kanadyjska

Paproć Salwinia Pływająca

Autor zdjęć: 500mm
Zdjęcia przedstawiają: Karkonosze i Góry Kaczawskie
Zdjęcia wykonane z:  Brodna koło Środy Śląskiej
Wysokość miejsca obserwacji:  105 m n.p.m.
Współrzędne miejsca obserwacji:  51.23852 N - 16.59415 E
Mapa lokalizacyjna
Maksymalna odległość:   Łabski Szczyt 89,3 km
Zdjęcia wykonano dnia:  2015.01.15
Sprzęt:  Sony a100 + Orestegor 500 mm
Opis zdjęć: 500mm
Obiektywny współczynnik trudności: 5,16 pkt do Łabskiego Szczytu

Komentarze